Skip to main content

Publication Details

Fenomén a tělesnost v pozdním díle Maurice Merleau-Pontyho Odchylka v prožitku jevu a ve fenoménu smyslového bytí

(Original title: Fenomén a tělesnost v pozdním díle Maurice Merleau-Pontyho Odchylka v prožitku jevu a ve fenoménu smyslového bytí)
Filozofia, 66 (2011), Príloha 3: Subjektivita/Intersubjektivita, 88-113.
Publication language: Czech