Skip to main content

Publication Details

„Dávať sa dávajúcemu sa“. Úvahy o teologickej axiomatike fenomenológie J.-L. Mariona

(Original title: „Dávať sa dávajúcemu sa“. Úvahy o teologickej axiomatike fenomenológie J.-L. Mariona)
Filozofia, 65 (2010), Príloha 1: Náboženstvo a nihilizmus, 128-147.
Publication language: Slovak
File to download: PDF