Skip to main content

Publications of the Author

Imrich Sklenka
Number of publications: 3

1996

Sklenka, I. . (1996). Možno cnosť učiť?. Filozofia, 51(4), 258-267. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/4/258-267.pdf

1993

Sklenka, I. . (1993). O filozofii a o živote. Rozhovor s Teodorom Münzom. Filozofia, 48(1), 50-57. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/1/50-57.pdf

1992

Sklenka, I. . (1992). O kresťanstve a dnešku. Rozhovor s Karolom Nandráskym. Filozofia, 47(5), 304-309. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/5/304-309.pdf