Skip to main content

Publications of the Author

John Ryder
Number of publications: 2

2002

Ryder, J. . (2002). Zmierenie pragmatizmu a naturalizmu. Filozofia, 57(2), 123-136. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/2/123-136.pdf

1991

Ryder, J. . (1991). Aspekty ontológie konštitutívnych vzťahov. Filozofia, 46(6), 589-599. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/6/589-599.pdf