Skip to main content

Publications of the Author

Katalin Bartha-Kovács
Number of publications: 1

2013

Bartha-Kovács, K. . (2013). Pojem intímneho v maliarstve 17. storočia: Poussinove autoportréty a Vermeerove žánrové výjavy. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 144-156. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/144-156.pdf