Skip to main content

Publications of the Author

Šimon Svitek
Number of publications: 1

1960

Svitek, Šimon . (1960). K niektorým základným ideologickým problémom lekárskej teorie a praxe. Slovenský Filozofický časopis, 15(3), 247-256. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/3/247-256.pdf