Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Fok
Number of publications: 1

1961

Fok, V. . (1961). Gnozeologická kritika nových teórií vo fyzike. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(2), 117-123. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/2/117-123.pdf