Skip to main content

Publications of the Author

M. T. Iovčuk
Number of publications: 1

1963

Iovčuk, M. T., & Osipov, G. V. (1963). O niektorých teoretických princípoch, problémoch a metódach sociologických výskumov. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(2), 123-135. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/2/123-135.pdf