Skip to main content

Publications of the Author

A. A. Starčenko
Number of publications: 1

1974

Starčenko, A. A. (1974). Logické základy formovania presvedčenia. Filozofia, 29(4), 413-426. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/4/413-426.pdf