Skip to main content

Publications of the Author

Milan Kodaj
Number of publications: 1

1977

Kodaj, M. . (1977). Marxistická metóda a systémová analýza v politickej ekonómii. Filozofia, 32(3), 248-262. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/3/248-262.pdf