Skip to main content

Publications of the Author

Kristína Korená
Number of publications: 2

1980

Korená, K. . (1980). K otázke dialektiky v Gonsethovom variante neoracionalistickej filozofie vedy. Filozofia, 35(4), 378-390. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/4/378-390.pdf

1978

Korená, K. ., & Rybár, J. . (1978). O východiskách a základných problémoch neoracionalizmu. Filozofia, 33(5), 568-574. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/5/568-574.pdf