Skip to main content

Publications of the Author

Stanislav Sládek
Number of publications: 1

1984

Sládek, S. . (1984). Výrobné sily a vedecko-technický pokrok. Filozofia, 39(5), 634-639. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/5/634-639.pdf