Skip to main content

Publications of the Author

Ján Valentín
Number of publications: 2

1988

Smrek, P., & Valentín, J. (1988). Globálne problémy súčasnosti. Filozofia, 43(5), 616-621. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/5/616-621.pdf

1986

Valentín, J. (1986). Aktuálny príspevok k rozpracovaniu materialistickej dialektiky. Filozofia, 41(3), 381-384. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/3/381-384.pdf