Skip to main content

Publications of the Author

Valéria Minarčicová
Number of publications: 1

1989

Minarčicová, V. (1989). Prehľad obhájených kandidátskych a doktorských dizertácii v odbore filozofia za roky 1987—1988. Filozofia, 44(1), 112-114. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/1/112-114.pdf