Skip to main content

Publications of the Author

Minčo Minčev
Number of publications: 7

1989

Minčev, M. . (1989). Chápanie vzťahu vedy a filozofie u empiriokritikov. Filozofia, 44(1), 83-92. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/1/83-92.pdf

1973

Minčev, M. . (1973). Predpoklady komplexného dialektického rozboru dejín filozofie. Filozofia, 28(2), 147-159. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/2/147-159.pdf

1972

Minčev, M. . (1972). Juraj Dimitrov a jeho teoretický prínos do marxizmu-leninizmu. Filozofia, 27(5), 425-428. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/5/425-428.pdf

1971

Minčev, M. . (1971). Bulharský časopis Filosofska misľ v roku 1970. Filozofia, 26(4), 395-402. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/4/395-402.pdf

1970

Minčev, M. . (1970). Prehľad bulharského časopisu Filosofska mysel za rok 1969. Filozofia, 25(3), 254-262. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/3/254-262.pdf
Minčev, M. . (1970). Todor Pavlov 80-ročný. Filozofia, 25(3), 290-291. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/3/290-291.pdf

1969

Minčev, M. . (1969). Ontológia objektívneho bytia vo filozofii F. Nietzscheho. Filozofia, 24(5), 521-534. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/5/521-534.pdf