Skip to main content

Publications of the Author

Elizabeth Nemeth
Number of publications: 1

1990

Nemeth, E. . (1990). Pojem vedeckého poznania a emancipačná perspektíva v diele Otta Neuratha. Filozofia, 45(6), 676-687. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/6/676-687.pdf