Skip to main content

Publications of the Author

Ladislav Prešinský
Number of publications: 2

1992

Prešinský, L. . (1992). Základy neomaterializmu. Filozofia, 47(5), 275-284. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/5/275-284.pdf

1990

Prešinský, L. . (1990). Úvod k teórii depersonifikácie kapitálu (kritika súčasného marxizmu-leninizmu). Filozofia, 45(3), 256-268. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/3/256-268.pdf