Skip to main content

Volume 67 (2012), 6

Scientific Life

(Original title: Správa z deviateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metódy)
Filozofia, 67 (2012), 6, 510-511.
File to download: PDF
(Original title: Správa z konferencie Philosophy and Social Science)
Filozofia, 67 (2012), 6, 511-513.
File to download: PDF

Scientific Events

(Original title: Valné zhromaždenie SFZ a vedecká konferencia Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit)
Filozofia, 67 (2012), 6, 514.
File to download: PDF