Skip to main content

Volume 44 (1989), 2

Scientific Life

(Original title: Medzinárodná porada k Vede o vede)
Filozofia, 44 (1989), 2, 243-244.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k dejinám filozofie na Slovensku)
Filozofia, 44 (1989), 2, 244-246.
File to download: PDF