Skip to main content

Volume 37 (1982), 5

Scientific Life

(Original title: Vedecké sympózium k 60. výročiu publikovania state V. I. Lenina O význame bojovného materializmu)
Filozofia, 37 (1982), 5, 674-675.
File to download: PDF
(Original title: XII. medzinárodná letná varnianska škola marxisticko-leninskej filozofie)
Filozofia, 37 (1982), 5, 676-678.
File to download: PDF