Skip to main content

Publications of the Author

Nikolaj Onufrijevič Losskij
Number of publications: 2

1996

Losskij, N. O. (1996). Spomienky na bratislavské roky. Filozofia, 51(10), 715-721. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/10/715-721.pdf

1995

Losskij, N. O. (1995). Legenda o Veľkom inkvizítorovi. Filozofia, 50(8), 447-452. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/8/447-452.pdf