Skip to main content

Publications of the Author

Katarína Žiaková
Number of publications: 1

1996

Nemčeková, M. ., & Žiaková, K. . (1996). Duchovná dimenzia problému bolesti a utrpenia. Filozofia, 51(9), 596-599. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/9/596-599.pdf