Skip to main content

Publications of the Author

Zlata Androvičová
Number of publications: 2

1996

Androvičová, Z. . (1996). Stojí ľudstvo na prahu ekologickej revolúcie?. Filozofia, 51(2), 118-120. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/2/118-120.pdf

1995

Androvičová, Z. . (1995). Významný príspevok k štúdiu ekoetiky (M. M. Bonenberg). Filozofia, 50(5), 319-321. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/5/319-321.pdf