Skip to main content

Publications of the Author

Róbert Adamec
Number of publications: 2

2004

Adamec, R. (2004). Teológia ako cesta k ateizmu? (Krátky náčrt "dvoch typov filozofie náboženstva" podľa P. Tillicha). Filozofia, 59(2), 137-140. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/2/137-140.pdf

2003

Adamec, R. (2003). Nehlasný hlas bytia (K. Nandrásky). Filozofia, 58(8), 574-580. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/8/574-580.pdf