Skip to main content

Publications of the Author

Thomas Alferi
Number of publications: 1

2010

Alferi, T. . (2010). „Dávať sa dávajúcemu sa“. Úvahy o teologickej axiomatike fenomenológie J.-L. Mariona. Filozofia, 65(Príloha 1), 128-147. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2010/1/128-147.pdf