Skip to main content

Publications of the Author

Eva Prokešová
Number of publications: 2

2012

Prokešová, E. . (2012). Správa z deviateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. Filozofia, 67(6), 510-511. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/6/510-511.pdf

2011

Prokešová, E. . (2011). Kríza identity a silné hodnotenie. Filozofia, 66(5), 486-490. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/5/486-490.pdf