Skip to main content

Publications of the Author

Jaroslav Mestek
Number of publications: 1

2012

Mestek, J. . (2012). Heider, D.: Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty. Filozofia, 67(9), 764-766. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/9/764-766.pdf