Skip to main content

Publications of the Author

Wojciech Małecki
Number of publications: 1

2012

Małecki, W. . (2012). Čo majú termonukleárne bomby spoločné s interkultúrnou hermeneutikou alebo o prevahe Dickensa nad Heideggerom. Filozofia, 67(6), 450-459. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/6/450-459.pdf