Skip to main content

Publications of the Author

Roman Králik
Number of publications: 2

2013

Králik, R. ., & Repar, P. . (2013). Kierkegaard a existenciálny obrat. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie. Filozofia, 68(9), 823. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/9/823.pdf
Králik, R. ., & Pavlíková, M. . (2013). Recepcia Kierkegaardovho myslenia na Slovensku. Filozofia, 68(1), 82-86. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/1/82-86.pdf