Skip to main content

Publications of the Author

Anton Vydra
Number of publications: 17

2021

Vydra, A. . (2021). Epistemologická prekážka a „strážca prahu“ u Gastona Bachelarda. Filozofia, 76(1), 59 – 71. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.1.5

2015

Vydra, A. . (2015). Sociálna patológia – filozofický pojem, alebo zle zvolená metafora?. Filozofia, 70(9), 693-702. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/9/693-702.pdf
Vydra, A. . (2015). Načo potrebujeme vitalizmus? Canguilhemova reinterpretácia jedného pojmu. Filozofia, 70(1), 13-22. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/1/13-22.pdf

2014

Vydra, A. . (2014). Lipták, M.: Možnosti umeleckej kritiky: Fenomenologická analýza. Filozofia, 69(4), 374-376. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/4/374-376.pdf
Vydra, A. . (2014). Canguilhemove analýzy normality a výzvy pre filozofiu. Filozofia, 69(3), 212-221. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/3/212-221.pdf

2013

Vydra, A. . (2013). Canguilhem, G.: Œuvres complètes 1: Écrits philosophiques et politiques 1926 – 1939. Filozofia, 68(2), 174-176. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/2/174-176.pdf
Vydra, A. . (2013). Intimita v Bachelardovom Fragmente z denníka človeka. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 71-80. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/71-80.pdf

2011

Vydra, A. . (2011). Racionálna pamäť a udalosť rozumu u Gastona Bachelarda. Filozofia, 66(Príloha 3), 173-190.

2010

Vydra, A. . (2010). K Marionovmu prekonaniu nihilizmu vo filozofii. Filozofia, 65(Príloha 1), 193-206. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2010/1/193-206.pdf

2009

Vydra, A. . (2009). Od aplikovaného racionalizmu k aplikovanej fenomenológii (Nová vedecká pedagogika Gastona Bachelarda). Filozofia, 64(8), 793-803. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/8/793-803.pdf