Skip to main content

Publications of the Author

V. V. Sokolov
Number of publications: 2

1952

Sokolov, V. V. (1952). A. P. Gagarin, Buržoázna filozofia a sociológia v službách imperializ­mu. Filozofický Sborník Savu, 7(1-2), 155-159. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1952/1-2/155-159.pdf

1951

Sokolov, V. V. (1951). Pozitivizmus a pragmatizmus - reakčná filozofia angloamerického impe­rializmu. Filozofický Sborník Savu, 6(1), 145-155. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1951/1/145-155.pdf