Skip to main content

Publications of the Author

Ľudovít Bakoš
Number of publications: 11

1953

Bakoš, Ľudovít . (1953). Slová s. Klementa Gottwalda k inteligencii. Filozofický časopis, 8(1-2), 1-8. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1953/1-2/1-8.pdf

1950

Bakoš, Ľudovít . (1950). O knihách Svätopluka Štúra. Filozofický sborník SAVU, 5(1), 45-47. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1950/1/45-47.pdf

1949

Bakoš, Ľudovít . (1949). Igor Hrušovský, Dialektika spoločenského vývinu. Philosophica Slovaca, 4(1), 156-158. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1949/1/156-158.pdf

1948

Bakoš, Ľudovít . (1948). K ideovej závislosti Štúrovej filozofie dejín. Philosophica Slovaca, 2 - 3(1), 116-146. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1947-1948/1/116-146.pdf
Bakoš, Ľudovít . (1948). Svätopluk Štúr, Smysel slovenského obrodenia. Philosophica Slovaca, 2 - 3(1), 287-290. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1947-1948/1/287-290.pdf
Bakoš, Ľudovít . (1948). John Dewey, O pramenech vychovatelské vědy. Philosophica Slovaca, 2 - 3(1), 294-295. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1947-1948/1/294-295.pdf

1946

Bakoš, Ľudovít . (1946). Poznámky k dielu Krištofa Akaiho „Cosmografia seu philosophica mundi descriptia“. Philosophica Slovaca, 1(1), 182-202. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1946/1/182-202.pdf
Bakoš, Ľudovít . (1946). Anton Štefánek, Základy sociografie Slovenska. Philosophica Slovaca, 1(1), 237-239. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1946/1/237-239.pdf
Bakoš, Ľudovít . (1946). Igor Hrušovský, Francis Bacon a rozkvet anglickej filozofie. Philosophica Slovaca, 1(1), 239-241. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1946/1/239-241.pdf
Bakoš, Ľudovít . (1946). Ondrej Pavlík, Vývin sovietskeho školstva a pedagogiky. Philosophica Slovaca, 1(1), 245-248. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1946/1/245-248.pdf