Skip to main content

Publications of the Author

B. Baczko
Number of publications: 1

1955

Baczko, B., & Kołakowski, L. (1955). Tradície vedeckého socializmu a úlohy marxistickej filozofickej historiografie. Filozofický Časopis, 10(3), 249-257. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/3/249-257.pdf