Skip to main content

Publications of the Author

Michal Zvarík
Number of publications: 3

2018

Zvarík, M. . (2018). Lear, J.: Aristotelés. Touha rozumět. Filozofia, 73(2), 164-167. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/2/164-167.pdf

2015

Zvarík, M. . (2015). Horizont človeka a problém života u Hannah Arendtovej. Filozofia, 70(1), 47-58. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/1/47-58.pdf

2013

Zvarík, M. . (2013). Relativizmus a svet z pohľadu fenomenológie politického sveta. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 197-205. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/197-205.pdf