Skip to main content

Publications of the Author

Adam Schaff
Number of publications: 1

1955

Schaff, A. (1955). Desať rokov boja za víťazstvo marxistickej filozofie v ľudovodemokratic­kom Poľsku. Filozofický Časopis, 10(1), 18-35. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/1/18-35.pdf