Skip to main content

Publications of the Author

Tomáš Strauss
Number of publications: 1

1956

Strauss, T. (1956). O špecifičnosti umeleckého zovšeobecnenia skutočnosti. Slovenský Filozofický Časopis, 11(3), 221-242. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1956/3/221-242.pdf