Skip to main content

Publications of the Author

Koloman Slivka
Number of publications: 2

1956

Slivka, K. (1956). O niektorých otázkach politiky komunistickej strany v otázke zväzku robotníkov a roľníkov na Slovensku. Slovenský Filozofický Časopis, 11(2), 105-134. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1956/2/105-134.pdf

1954

Slivka, K. (1954). Zväzok robotníckej triedy a roľnictva ako základ ľudovodemokratickej moci. Filozofický Časopis, 9(4), 285-311. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1954/4/285-311.pdf