Skip to main content

Publications of the Author

Lukáš Labuda
Number of publications: 1

2018

Labuda, L. . (2018). Ku Kymlickovým východiskám liberálnej koncepcie menšinových práv. Filozofia, 73(7), 555-565. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/7/555-565.pdf