Skip to main content

Publications of the Author

Lenka Kocinová
Number of publications: 1

2018

Kocinová, L. . (2018). Henčová, K. – Javorská, A. – Sťahel, R. – Špirko, D.: Kapitoly z dejín enviromentálneho myslenia. Filozofia, 73(7), 584-586. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/7/584-586.pdf