Skip to main content

Publications of the Author

Vítězslav Vaculík
Number of publications: 1

1966

Vaculík, V. ., & Zemková, B. . (1966). Pozoruhodný příspěvek k filosofické problematice komunistické výchovy. Filozofia, 21(4), 453-456. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/4/453-456.pdf