Skip to main content

Publications of the Author

Alexander Tanase
Number of publications: 1

1970

Bellu, N. ., & Tanase, A. . (1970). Perspektívy a protirečenia súčasného vývoja človeka. Filozofia, 25(2), 165-173. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/2/165-173.pdf