Skip to main content

Publications of the Author

V. S. Ťuchtin
Number of publications: 1

1970

Ťuchtin, V. S. (1970). Systémovo-štruktúrny prístup a špecifikum filozofického poznania. Filozofia, 25(1), 60-66. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/1/60-66.pdf