Skip to main content

Publications of the Author

Segej Fiodorovič Anisimov
Number of publications: 1

1974

Anisimov, S. F. (1974). Vedeckotechnická revolúcia a morálna zodpovednosť vedca. Filozofia, 29(5), 467-477. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/5/467-477.pdf