Skip to main content

Publications of the Author

Magda Ďurčová
Number of publications: 3

1975

Ďurčová, M. . (1975). K problému individuality. Filozofia, 30(1), 110-113. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/1/110-113.pdf

1974

Ďurčová, M. . (1974). Poňatie osobnosti v katolíckom personalizme. Filozofia, 29(3), 274-286. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/3/274-286.pdf

1973

Ďurčová, M. . (1973). Filozofická tvorba v Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Filozofia, 28(4), 437-441. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/4/437-441.pdf