Skip to main content

Publications of the Author

K. A. Bajračnyj
Number of publications: 1

1975

Bajračnyj, K. A. (1975). Kategórie materialistickej dialektiky v Leninových prácach o politickej organizácii spoločnosti. Filozofia, 30(1), 94-102. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/1/94-102.pdf