Skip to main content

Publications of the Author

Zdena Hlávková
Number of publications: 3

1976

Hlávková, Z. . (1976). K problematike kritéria spoločenského pokroku. Filozofia, 31(6), 548-560. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/6/548-560.pdf

1971

Hlávková, Z. . (1971). K niektorým problémom malomeštiackej morálky (referát pred­nesený na piešťanskom seminári o etike). Filozofia, 26(5), 537-545. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/5/537-545.pdf

1970

Hlávková, Z. . (1970). Poznámky k jednej forme dialektiky a logiky. Filozofia, 25(1), 20-30. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/1/20-30.pdf