Skip to main content

Publications of the Author

Matej Czako
Number of publications: 1

1978

Czako, M. . (1978). Problémy vzťahu biologického a sociálneho v procese určovania psychických vlastností človeka. Filozofia, 33(6), 599-607. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/6/599-607.pdf