Skip to main content

Publications of the Author

Jozef Ceconík
Number of publications: 1

1978

Ceconík, J. . (1978). Ekonomická nevyhnutnosť a ekonomická sloboda v socializme. Filozofia, 33(2), 150-163. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/2/150-163.pdf