Skip to main content

Publications of the Author

Ondrej Ondrejko
Number of publications: 1

1982

Ondrejko, O. . (1982). Filozoficko-svetonázorové aspekty Darwinovej evolučnej teórie. Filozofia, 37(6), 734-738. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/6/734-738.pdf