Skip to main content

Publications of the Author

Rudolf Mandelík
Number of publications: 1

1983

Škodáček, J. ., & Mandelík, R. . (1983). Pracovná konferencia katedier filozofie straníckych vysokých škôl. Filozofia, 38(3), 372-373. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/3/372-373.pdf